Viktig information inför höstmötet 2023

Den viktigaste frågan på mötet är om vi ska genomföra Hammarösvängen 2024. För att detta ska kunna förverkligas måste vi beakta följande arbetsordning:


Vi måste sätta samman en rallykommitté under höstmötet
ons 1 november.


Rallykommittén skall sammanställa en bemanningslista för samtliga funktioner på rallyt, detta skall vara klart och presenteras till vintermötet i onsdagen 17 januari. Då skall vi också slutligt fastställa om rallyt genomförs. En förutsättning är att bemanningslistan enligt ovan är komplett. Om så icke är fallet kan inte rallyt genomföras.


Nu måste alla medlemmar vara aktiva i processen och hjälpa rallykommittén med uppgiften. Ta själv initiativ! Vi har omkring 150 medlemmar, det är inte meningen att vi ska behöva anlita externa krafter för att kunna förverkliga föreningens under året viktigaste aktivitet.