Söndagstur till Brattforsheden 30 augusti 2020

Äldre cyklar denna gång, alltså mindre vägar och lägre fart.

Äldre cyklar denna gång, alltså mindre vägar och lägre fart.

Vår tilltänkta lördagstur flyttades till söndagen då väderutsikterna såg lite ogynnsamma ut.
Den här gången var målet Brattforsheden och Krigsflygfält 16. Detta var en bakre bas för Flygvapnet under berdskapsåren på 40-talet. Fältet är det enda kvarvarande i sitt slag och är nu ett kulturreservat som en del av vårt militärhistoriska arv.

Vi körde sedvanliga vägen österut från Karlstad, alltså gamla Riks-9/E 18 till Ve i Väse. Därifrån via Laskerud-Asplunden, okända namn för de som inte lämnar stora vägen någon gång. Korsade järnvägen vid Fageråsen och upp på höjden där flygfältet ligger.

Majoren Klerkestam,  som har en lång karriär i Flygvapnet bakom sig, såg till att vi blev prydligt inrättade där vi parkerade. Vi fick sitta in i den gamla matsalen och fick höra om Brattforsheden och historien om hur flygfältet kom till. Vi fick också höra en del om det unika området där. Så här beskrivs det i sammanfattning på Karlstads Kommuns webbplats:

"Naturen är variationsrik och intressant, här finns raviner, hedtallskog, brandfält och mossar. Heden är en av Sveriges största isälvsavlagringar som bildats av en stor isälv. Här finns geologiska intressanta områden med dyner, flygmoavlagringar, rullstensåsar, kamélandskap, åsgropar, raviner, dödisgropar och meandrande vattendrag. Brattforsheden ingår också i EU:s nätverk för skydd av värdefulla naturområden, Natura 2000."

Majorens genomgång blev så omfattande att vi inte hann med att bese själva fältet med dess byggnader och övriga installationer. Emellertid har man öppet hus där den 19 september om nu några vill komma med dit då.

Vi rullade iväg hemöver samma väg som vi kommit, delvis grusvägar. Vi slapp regn, men det hade regnat en del så vägbanorna var delvis våta, tvätt slipper man inte undan. Jag hann precis innanför dörren när jag kom hem då det började regna på allvar.

Major Klerkestam ringde mig en stund efteråt för att få besked att alla hade kommit lyckligt tillbaka "till förläggningsorten". Jag antar att det finns djupt rotat hos gamla flygare att få reda på att inget har hänt efter vägen.

Noga med rättningen.

Noga med rättningen.

Dela den här sidan