Vad hände 1922?

Enligt Wikipedia var 1922 ett normalår. Gud bevare oss alla i så fall.  Jag visste inte att det fanns normalår, de verkar vara olika allihop, nåja, somt är för evigt.

Här nedan något som hände 1922 ute i världen.

BBC, den statliga brittiska radiokanalen, bildas och börjar sina utsändningar som kunde höras med  kristallmottagare>>

Benito Mussolini och hans fascister kommer till makten i Italien>>. Han skulle höra av sig igen under de kommande åren.

De fem första kvinnorna tar säte i riksdagen. Kerstin Hesselgren i första kammaren.

I folkomröstning säger svenska folket nej till rusdrycksförbud.


Ernst Alm, segrare i det första Vasaloppet 1922.

För 100 år sedan

Åtskilligt hände år 1922. Världen reste sig sakta efter första världskriget, vars efterdyningar fortfarande var kännbara och med ännu pågående konflikter på åtskilliga håll, inklusive sociala omvälvningar inom Europa i stater som fallit samman. Det rådde lågkonjunktur och arbetslöshet.
Men, vad hände med motorcyklarna 1922?

Det lär tidigare ha förekommit en del antagonism mellan MC-förare och somliga poliser i Storbritannien. Här, emellertid, kan man se en polisman som hjälper till att dra ut en spik ur någons däck vid en tävlingen Coventry and Warwickshire MC Trial. Förmodligen en tappad hästskosöm, rikligt förekommande på dåtida vägar

Cyril Pullin på en Douglas 494cc Sports Model S1 Brooklands Racer, en av de tidigare motorcyklarna med toppventiler. Han var den förste som körde fortare än 100 m.p.h. på en sträcka av ½ mile. (160 km/tim, 804 meter).

Dot Motors of Hulme, Manchester i England tillverkade motorcyklar med märket Dot från 1907 till 1978. 1922 fanns denna sportmaskin med 8hkr JAP-motor och treväxlad Sturmey-Archer växellåda. Beskrivs som "utmärkt för snabb solokörning". 

Säkerhetstänkande 1922: "Ingen motorcyklist bör ta med en passagerare utan att ta hänsyn till hennes bekvämlighet". (Man utgick tydligen från att en passagerare alltid var en kvinna.) Vidare: "Trots sin popularitet är inte damsadel bra för känslan av säkerhet". "Anbringa en väl fastsatt baksits med tillhörande fotpinnar". "Undvik spårvagnsspår".

Under första världskriget utbildades många MC-ordonnanser. När de kom hem efter freden kom många att arbeta som MC-bud i Storbritanniens storstäder. Tillgången på billiga motorcyklar som militär överskottsmateriel var god.  MC-bud>>

BSA 557cc H2. De första motorcyklarna som tillverkades av Birmingham Small Arms Company under tidiga 1900-talet hade motorer från exempelvis belgiska Minerva. Det dröjde till 1910 innan BSA tillverkade egna motorer. Bilden visar en encylindrig maskin med 557cc sidventilsmotor, treväxlad låda och helt inkapslad drivkedja,

Detta är Albin Saletti från Östra Hästbo i Gästrikland med sin Harley-Davidson halvtopp.

Metropolitan Police i London använde sådana här Triumph med sidovagn för trafikövervakning, vilket behövdes i den alltmer omfattande trafiken. 1903 var motorcykelkörning en exklusiv syssla för rika, det fanns ungefär 10000. 1922 var antalet registrerade motorcyklar i Storbritannien 370000.