Årsmöte 2020

Styrelsen har nu kommit fram till hur vårt sedan i våras uppskjutna årsmöte ska kunna genomföras.

Under början av vecka 47 kommer medlemmarna att få ett brev innehållande mötesdokument och förslag till protokoll.
Läs igenom handlingarna och om det är något att invända mot, kontakta ordföranden enligt de anvisningar som finns med i informationen.

Vi kommer därefter att genomföra ett årsmöte 28 november med bara styrelsens medlemmar närvarande. 

Därvid kommer vi vid behov att anpassa beslut och annat i enlighet med de eventuella synpunkter som kommit oss till del.

Detta förfaringssätt är inte normal rutin för vårt föreningsarbete, men det är svårt att finna någon annan lösning i rådande samhällssituation.

/Ordf