Protokoll

Protokoll fört vid Hammarö MC-veteraners höstmöte 2018-10-29.

 

 1. Mötets öppnande.

Ordförande Anders Nermark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 1. Kallelse och dagordning.

Mötet har skett enligt stadgarna och godkändes av deltagarna.

 1. Val av presidier för höstmötet.

Till ordförande valdes Anders Nermark, till sekreterare Anders Jansson, till justeringsman Bo Berglind.

 1. Val av fest kommitté.

Till festkommitté valdes Rune Johansson och Bo Berglind.

 1. Marknad 2018.

Allt var som vanligt till belåtenhet och marknaden drar mycket folk.

Marknaden 2019 blir av som vanligt och datum bestäms senare, John Högsund anordnar detta som vanligt.

 1. Utvärdering av Hammarösvängen 2018.

Från deltagarna kom positiva omdömen och de var nöjda med vårt arrangemang.

I Mcv-tidningen fick vi ett gott betyg för ett trevligt rally.

Kontrollen vid Tynäs med utslagsfråga och fika var till belåtenhet av deltagarna.

 1. Planering inför rallyt 2019.

Planering av rallyt kommer att ske under kommande måndagsmöten, där vi bl.a. kommer att diskutera inkomna synpunkter.

Maten på rallyt 2018 var uppskattad så vi hoppas kunna göra på samma sätt 2019.

 1. Resor.

Någon resa i höst blir inte av men Rune jobbar vidare med att hitta något bra resmål, han vill ha hjälp med att hitta lämpliga resmål från er medlemmar. Rune planera en resa till våren, kom gärna med förslag.

 1. GDPR.

Information om dataskyddsförordningen, personuppgiftslagen.

Information om detta gavs och styrelsen jobbar vidare med att ta fram ett underlag som kan delges våra medlemmar.

 1. Åk kvällar 2019.

Deltagarantalet är för litet på våra åkträffar, vi får hoppas att det blir fler som kommer till våra turer, försök att få med någon kompis, han eller hon behöver inte nödvändigtvis var en medlem i klubben. Vi får hjälpas åt att hitta bra fikaställen, kom med tips, med en lista över olika fikaställen kan det underlättar för oss att välja var vi ska åka. Vi kan även göra planerade turer då vi själva väljer något trevligt utflyktsmål och stå för förtäringen ex. vis grilla korv och fika. Vi diskuterar detta vidare på våra måndagsmöten.

Mötet beslutade att ha samma tid för våra åk-träffar på Onsdagar som tidigare, klockan 17.00 vid Löfbergskajen i inre hamn.

 1. Övrigt.

Ekonomiskt läge redogjordes av kassören. Marknaden och rallyt ger ett plus i kassan.
Förslag om att ha årsmötet på samma ställe som sist utreds vidare av vår festkommitté.
Vid årsmötet är det dags att välja Ordförande och Sekreterare, Kalle jobbar vidare på detta.
Information från MCVs rådsmöte i Åkulla gavs av Ulf Johansson och Bo Berglind.

 Anders Jansson           Bo Berglind