Protokoll styrelsemöte 220110 (1)

Protokoll för MCV Sverige styrelsemöte 10 januari 2022