Rådsmöte/MCV Vårträff

Styrelsen i MCV Sverige har beslutat att genomföra ett rådsmöte i lite ny form 6-8 maj 2022. Rådsmötet blir mindre formellt, det blir inte bara lokalföreningarnas styrelserepresentanter som kommer utan även andra aktiva medlemmar. Vi är glada för att MCV Väst  har tagit på sig värdskapet för Vårträffen och vi kommer att få inblick i hur de arbetar i sin lokalavdelning. Mötesplatsen kommer att vara på Kynnesfjäll Natur i Hedekas i Bohuslän där vi bor i flerbäddsrum.
 
Max antal övernattningsplatser är ca 40 och max antal deltagare på medlemsmiddagen på lördag är 80.
 
Styrelsen jobbar med att ta fram detaljerna men Vårträffen  kommer att innehålla en liten mc-tur, ett rådsmöte och en middag för alla deltagare. 

Program:
 
Fredag 6 maj
Eftermiddag: Ankomst
Kväll: Middag
Därefter fritt mingel
 
Lördag 7 maj
Förmiddag: Rådsmöte, agendan kommer senare men huvudtemat är effektivare kanslifunktion och praktiskt föreningsarbete i lokalavdelningarna.
Lunch
Eftermiddag: MC-tur
Kväll: Club MCV’s medlemsmiddag
 
Söndag 8 maj
Frukost
Förmiddag: Fortsatt rådsmöte för rådsmötesdeltagare
Lunch
Hemresa
 
Detaljerat program för Vårträffen kommer att skickas ut i god tid innan arrangemanget.
 
Anmälan
Inbjudan gäller max två personer från varje avdelning enligt traditionellt upplägg.
Vi behöver ha ert svar senast 17 februari 2022 innehållande:
Namn, telefonnummer och e-postadress till deltagare samt uppgift om man avser att åka med på mc-turen
 
Anmälan görs till larserik.sundin@telia.com  eller sms 0708437303 så vidarebefordrar jag.
 
MCV Sverige betalar för måltider och logi för alla special/lokalavdelningsrepresentanter. Man betalar själv för sin resa, alternativt betalar respektive special/lokalavdelning reseersättning.
  
Vi ses i Hedekas!
hälsar styrelsen i MCV Sverige