Årsmöte

Vi har inte i år haft något årsmöte då samhällssituationen har varit som den är.

Det är väl tveksamt om det går att ha årsmöte senare i höst med hänsyn till den ännu inte avtagande epedemien.

Förhoppningsvis går det att nästa år genomföra årsmöte. Då ligger vi ett år efter i mötesflödet.
Vad detta får för konsekvenser avseende val av styrelse etc. bör vi snarast ta ställning till så att vi kan informera medlemmarna.

Av denna anledning finner jag befogat att vi samlas till styrelsemöte för att klara ut ovanstående.

Återkommer om tid och plats för detta inom de närmaste veckorna.

/Ordf.