Onsdagsturskalender

Kommande aktiviteter

10. Jun, 2020

Onsdagstur

Samling Shell Nobelplan kl. 1700

24. Jun, 2020

Onsdagstur

Samling Shell Nobelplan kl. 1700

8. Jul, 2020

Onsdagstur

Samling Shell Nobelplan kl. 1700

22. Jul, 2020

Onsdagstur

Samling Shell Nobelplan kl. 1700

5. Aug, 2020

Onsdagstur

Samling Shell Nobelplan kl. 1700

19. Aug, 2020

Onsdagstur

Samling Shell Nobelplan kl. 1700

Okt-nov 2020

Höstmöte

Vi återkommer med aktuellt datum.

December 2020

Lussefest i klubblokalen

Vi återkommer med aktuellt datum.