Om åkdagarna

Våra åkdagar är i viss mån beroende av väder och vind, dessutom kan olika evenemang som kan vara värda att besöka påverka upplägget.

Vi körde förra året varannan onsdag med några lördagsturer däremellan. Det verkade fungera bra, så vi fortsätter på samma vis. Vad gäller lördagarna så är det inte alldeles säkert att det blir just varannan.

Vidare kommer färdlängd att avgöra om det är fort- eller långsamtur, och därmed vilken cykel man ska välja.

Ge därför akt på eventuella förändringar och kompletterande information..