Några tankar om onsdagsturerna

Onsdagsturerna är en trevlig tradition. Jag har försökt få lite struktur i detta, i första hand genom att här på webbplatsen annonsera vad som kommer att ske.

Variation

Det finns lite olika sätt att få till aktiviteter vid onsdagsturerna.

Ett sätt förutom vanliga cafébesök och liknande är förstås att åka till något bestämt mål, fordonssamling, museum eller liknande. Detta kräver i vissa fall att man måste avtala med någon vid målet. Vi åker ju på kvällen och då kan sådana besöksmål redan hunnit stänga. Det kan också vara så att de inte har öppet på just onsdag, eller att det är någon inrättning som inte har några öppettider.

Varför anmälan ibland?

Alltnog, ska man avtala med någon om besök, då måste man också veta hur många som kommer. Det leder till att man måste få in anmälan i förväg. Det kan ske via e-mail eller sms förslagsvis.

Om jag ska hålla i detta, så ber jag medlemmarna att vara tydliga i sina anmälningar, alltså om garaget brinner upp, hunden blir sjuk, det blir jordskred, översvämning eller dylikt som förhindrar deltagande, anmäl även detta snarast. Då kan jag eller ansvarig meddela någon vid besöksmålet om vi kanske blir för få exempelvis.

Det oförutsägbara

Därtill finns ytterligare en faktor som kan förhindra vårt farande. Väder och vind är en reskamrat för alla motorcyklister. Ibland är vännen varm och godhjärtad, någon gång blåsig och besvärlig, ytterligare en annan gång har vännen omvandlats till att vara totalt rabiat.

Summan av kardemumman är att man helt enkelt inställer onsdagsturen den gången, detta tillkännages också på webbplatsen. Kolla därför alltid aktuell dag, vi kan förslagsvis ha en deadline kl. 1500 för slutligt besked.

Längre bort

Ibland åker vi med nyare cyklar, i varje fall inte med de riktigt gamla. Vi kanske kan tänka oss att någon vecka förlägga onsdagsturen till helgen. Då kan vi köra lite längre bort. Man börjar väl kunna alla mindre vägar i södra Värmland och se sig om lite längre bort.

Vi får väl känna oss för om det här upplägget känns bra, jag tar gärna emot synpunkter i saken.

/LES